X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 

وقتی نور سفید بر روی دو شکاف تابانده می‌شود (همان‌طور که یانگ برای اوّلین بار این کار را کرد) نوارهای روشن بعدی به طور طیف رنگین کمان ظاهر می‌شوند. بدین ترتیب یانگ برای اوّلین بار توانست طولِ‌موج رنگ های مختلف نور مرئی را اندازه بگیرد.

وی ادعا نمود که تفاوت رنگ ها به علت تفاوت طولِ‌موج آنها است. این فکر صد و پنجاه سال قبل توسط گریمالدی ارائه شده بود.

 

free counters