X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نور تک رنگی را در نظر بگیرید که به دو شکاف باریک بتابد. بر اثر پراش امواجی که از دو شکاف خارج می‌شوند پراکنده (پخش) می‌شوند. این موضوع همانند حالتی است که دو شیء در آب ضربه می‌زنند یا وقتی صدای دو بلندگو با یکدیگر تداخل می‌کنند.

 

 

برای بررسی نحوه به‌ وجود آمدن نواحی مختلف تداخلی بر روی پرده به شکل زیر توجّه کنید. در این تصاویر موجی به طولِ‌ موج تحلیل مفهومی آزمایش یانگدارد دو شکاف s1 و s2 به فاصله d (از یکدیگر) می‌شود. امواج پس از عبور از شکاف در تمامی جهات پخش و منتشر می‌شوند.

تحلیل مفهومی آزمایش یانگ

 

 

در زیر این موضوع برای سه راستای خاص تحلیل مفهومی آزمایش یانگ نشان داده شده‌است.

در شکل زیر امواج به مرکز پرده می‌رسند (یعنی تحلیل مفهومی آزمایش یانگ) هر دو موج یک مسافت را طی می‌کنند بنابراین به شکل هم‌فاز با یکدیگر تداخل می‌کنند. حاصل جمع این دو موج دامنه بزرگی را حاصل می‌کند و بر اثر آن ناحیه روشنی بر روی پرده به‌وجود می‌آید.

تحلیل مفهومی آزمایش یانگ

 

 

 

وقتی اختلاف فاصله نقطه روی پرده از دو شکاف برابر طولِ‌موج (یا مضرب صحیحی) از طولِ‌موج باشد مجدداً تداخل سازنده حاصل می‌شود (شکل زیر)

 

 

 

 

تحلیل مفهومی آزمایش یانگتحلیل مفهومی آزمایش یانگ

 

امّا اگر اختلاف فاصله نقطه واقع بر پرده از دو شکاف برابر نصف طولِ‌موج (یا مضرب فردی از نصف طولِ‌موج) باشد، آنگاه دو موج در فاز مخالف با یکدیگر تداخل می‌کنند بنابراین اثر یکدیگر را خنثی نموده و ناحیه تاریک بر روی پرده به‌وجود می‌آید.

تحلیل مفهومی آزمایش یانگتحلیل مفهومی آزمایش یانگ

 

بر این اساس نوارهای روشن و تاریک بر روی پرده نقش می‌بندد.

 

مرکزیادگیری سایت تبیان

free counters